Vårt arbetssätt 

Vår målsättning

All vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån läroplanen (Lpfö 98). Vår målsättning är att utifrån läroplanens värdegrund och vår egen värdegrund, som grundar sig på de kristna värderingarna som vårt samhälle är uppbyggt på, t.ex.GYLLENE REGELN, människors absoluta lika värde, omsorg om och förståelse för varandra. -Att alla barn ska få chansen att synas och utvecklas utifrån sina individuella behov.
 
Barnens styrkor och förmågor och det de är intresserade av kommer vi arbeta med i stor omfattning. Vi arbetar för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och pedagoger. För att verkligen se att vi gör det vi ska, jobbar vi med redskapet Lotus diagram (lotus synliggör läroplanens mål på ett klart och synligt sätt både för föräldrar och personal) och systematiskt kvalitetsarbete – som också är ett hjälpmedel när vi gör kvalitetsredovisningen för vår förskola. Vi använder oss av Book creator för att tillsammans med barnen kunna visa deras eget lärarnde. Med fotonas hjälp samt det inspelade filmen kan barnen själva visa sina föräldrar vad de lärt sig på förskolan och föräldrarna blir delaktiga i barnet eget lärande. 

Anpassat efter barnens behov

Vi skapar en miljö som uppmuntrar till lek och lärande, anpassad efter barnens behov. Barnens lek sätts i centrum, det är den som är barnens viktigaste tillgång i utveckling. Varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och en social kompetens och kreativitet. Vi vill ta tillvara varje barns lust och nyfikenhet att utforska och lära sig.
 
Vi använder oss av sång, sånglekar, rörelselekar, språklekar, dans och naturupplevelser i skogen, samt skapande i bild och form. Vi är ute mycket och använder också vår gård som ett extra pedagogiskt ”rum”, där vi målar, skapar i olika material, leker med matematik (räkna, samla och mäta mm). Samt introducerat naturvetenskap och teknik.

Vi är ute i alla väder varje dag och det är så spännande att se vad vi kan upptäcka tillsammans i naturen.