Måltider

Måltiden är en viktig del

Måltiden är en viktig del av dagen. Dels för att barn behöver näring för att fungera och utvecklas, men även ur en pedagogisk synvinkel.

Måltiderna är en fantastisk stund för samtal, att lyssna till varandra, vänta på sin tur, bordsskick m.m. För oss är det önskvärt att ert barn kan äta själv när den börjar hos oss, detta för att underlätta för barnet själv.

En av pedagogerna är utbildad Kost- och näringsrådgivare vilket förenklar för oss när vi ska prata med barnen om bra och näringsriktig mat. Förskolan har ett mottagningskök vilket innebär att Rocklunda restaurang och bistro.

Frukost
kl 8.00

Lunch
kl 11.15

Mellanmål
kl 14.30

Vi är ute i alla väder varje dag och det är så spännande att se vad vi kan upptäcka tillsammans i naturen.