Vår verksamhet

Eken (1-3 år) har 15 barn och Björken (3-6 år) har 19 barn.

Vi arbetar med att alla barn ska bli trygga med ALL personal och det innebär att vi alla arbetar som ett arbetslag men med 2 avdelningar.

I och med att vi har 2 avd kan det ibland vara så att barnen inte kan flytta över till Stora avdelningen efter det att de fyller 3 år.
Vi ser barnens behov och utveckling utifrån det bästa för varje barn därför kommer de att vara i den grupp som passar barnet själv.
 
Våra öppettider är mellan 7.00 – 17.00.
 Våra lokaler kommer vara anpassade efter barnen och vi har "rum i rummen" för att bäst ta tillvara på alla ytor. Varje avdelning är på 100 kvm.
 
Under Juli månad har vi sommarstängt på förskolan samt klämdagar och vi stänger kl 15.00 dag före röddag eller afton.
 

Så här ser en dag ut på förskolan:

7.00 – vi öppnar förskolan
 
8.00 – frukost
 
8.30-9 – vi går ut men några grupper är inne och gör olika aktiviteter (turas om)
 
10.30 – vi börjar gå in och förbereder oss för lunch.

11.15 – lunch
 
12 - 14.30 – vila av olika slag och fri lek
 
14.30 – mellanmål.
 
15.00 – fri lek och hemgång.
 
17.00 – vi stänger förskolan.

Vi är ute i alla väder varje dag och det är så spännande att se vad vi kan upptäcka tillsammans i naturen.