Pedagogisk idé - Helhet & Hälsa 

Helhet

Vi stödjer barnens utveckling genom nära samarbete med er föräldrar. Vi arbetar med hela familjen vid behov. Lika arbetssätt hemma och på förskolan skapar bättre förutsättningar för barnen både för självkänsla och i sociala samarnhang. Vi tar kontakt med Bvc och specialpedagog om vi ser ett behov och när vi behäver stöd i det arbetet vi gör.

Madeleine Nilsson sitter i styrelsen för Rädda Barnen och genom hennes kunskap och utbildning kommer vi arbeta med fokus på Barns rättigheter. Alla pedagoger på förskolan får uppdatering och löpande utbildning genom Madeleine. Vi har även utbildade barnpiloter.

Hälsa

Barnens välmående och trygghet är något vi prioriterar på vår förskola genom att tex ha mindre grupper där vi har möjlighet att se varje barn och där barnen har möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och behov har möjlighet att utforska dagen på förskolan på bästa sätt.

Vi delar in barnen så några är ute och utforskar närmiljön runt vår förskolan medans de andra barnen är inne och deltar i pedagogisk verksamhet där. Humor och glädje smittar av sig. Det vill vi ge till barnen i barngruppen, dagarna blir så mycket trevligare och vi får mer levnadsglada barn som då de ser att det är medgivet att skratta och ha roligt.

Årets vinnare av Pedagogiska priset

Idag har Pedagogiska priset 2016 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Motivering:
”För ert målmedvetna arbete där barnens utveckling i en trygg miljö sätts i första hand. Med en gemensam strävan arbetar personalgruppen utifrån kompetens och yrkesskicklighet. De mål ni sätter upp kommuniceras tydligt, både när de sätts och när de uppnås. Med dessa mål skapar ni en medvetenhet och analys som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs på förskolan.
Den trygghet som ni skapar för barnen får dem att mår bra och är en förutsättning för en god utveckling. Hos er får barnen motivation och drivkraft till att vilja lära sig mer och utvecklas vidare. Genom ert arbete får varje barn förutsättningar att utveckla sitt lärande!”

Vi är ute i alla väder varje dag och det är så spännande att se vad vi kan upptäcka tillsammans i naturen.