Smitta i förskolan

Smitta i förskolan

För att underlätta för dig som förälder att avgöra hur länge ditt barn ska vara hemma från förskolan i samband med sjukdom, så har vi bett Västmanlands barnhälsovårdsöverläkare skriva nedanstående text baserade på Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan. Eftersom de yngsta barnen ännu inte hunnit utveckla immunitet mot så många sjukdomar är det mycket vanligt med infektioner i förskoleåldern.
 
Hur mycket barnen är sjuka påverkas av flera faktorer. De yngsta förskolebarnen är mest sjuka, stora grupper innebär mer sjukfrånvaro medan mycket utevistelse minskar antalet infektioner. Förskolan ska följa uppställda hygienrutiner. Man vet också att barn som utsätts för tobaksrök i hemmet drabbas av mer infektioner i luftvägarna. De flesta infektionerna är virusutlösta och behöver inte behandlas, men det är viktigt att föräldrar och personal vet när barnet behöver vara hemma på grund av sin infektion. Dessa riktlinjer kommer från Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan.

En allmän regel är att barnet ska ha gott allmäntillstånd, alltså orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar. För att komma tillbaka till förskolan oavsett sjukdom ska inte något febernedsättande getts till barnen på morgonen, innan förskolan.

Feber
Om barnet har 37.5 på morgonen har barnet feber. Grundregeln är att barnet bör ha ett feberfritt dygn utan febernedsättande medicin hemma innan det återgår till barngruppen, speciellt gäller det efter en längre feberperiod.
 
Diarré/kräkningar
Barnet kan komma tillbaka när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Vid ovanligt besvärliga utbrott av magsjuka kan förskolan samråda med sin kontakt-BVC. Syskon ska vara hemma.
 
Höstblåsor
Virusblåsor i munnen, ofta också i handflator och under fötterna. Sällan feber. Allmäntillståndet avgör om barnet behöver vara hemma. (kan göra mycket ont och sitter blåsorna i munnen har barnen svårt att få i sig mat).
 
Huvudlöss
Om löss förekommer på förskolan ska alla barn och deras familjemedlemmar kammas igenom med finkam (finns på apotek). Endast de som har huvudlöss ska behandlas, receptfria preparat finns på apoteket. Efter behandlingen ska håret finkammas ett par veckor. Barn som behandlats och sedan följs upp med finkamning behöver inte vara hemma från förskolan.
 
Springmask
Ger klåda i stjärten, oftast nattetid. Barn med synlig mask ska behandlas med maskmedicin, men behöver inte vara hemma från förskolan men tala om förs förskolan att det går mask då andra föräldrar och personal kan vara uppmärksamma på detta.
 
Streptokockinfektioner, Halsfluss, scharlakansfeber
(feber, halsont, eventuellt rödprickigt utslag orsakat av streptokockbakterier)
Barnet är smittfritt efter två dygns antibiotikabehandling och kommer tillbaka till verksamheten när barnet är i full gång hemma.
 
Impetigo (svinkoppor)
(streptokockinfektion i huden)
När sjukvårdspersonal bedömt att barnet har impetigo ska barnet vara hemma så länge såren är fuktiga. Mycket smittsamt.
 
Vattkoppor
Barnet ska vara hemma så länge som det bildas nya koppor och får komma tillbaka till förskolan när alla koppor är uttorkade och barnet orkar med verksamheten på förskolan.
 
Ögoninflammation
Är oftast självläkande inom en vecka. Hemma från förskolan om ögonen är så variga att man ofta behöver torka eller tvätta ur dem. Mycket smittsamt och kan även göra ont då ögonen kan vara ljuskänsliga.
________________________________________
I Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan finns dels allmän information om infektioner och hygienrutiner, dels utförligare information om symtom, smittspridning och när barnet behöver vara hemma vid olika sjukdomar."
Augusti 2008
Kerstin Werner
Barnhälsovårdsöverläkare i Västmanland
För mer information se:
Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt, Socialstyrelsen
Härifrån går det att ladda ned publikationen som pdf eller beställa ett exemplar.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20448/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt-2008-126-1.pdf
________________________________________
Landstinget Västmanlands webbsidor om Barnhälsovård och BVC:
Barnhälsovård - Landstinget Västmanland
http://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/forskola.html

Tänk på att vi personal ALDRIG skickar hem ditt barn i onödan, när vi väl ringer så har vi sett att ditt barn inte orkar med aktiviteterna som sker på förskolan just idag.

För att slippa sjukdomar så var noga med att följa de regler som vi har på förskolan

Vi är ute i alla väder varje dag och det är så spännande att se vad vi kan upptäcka tillsammans i naturen.