Schemamall

Har du som vårdnadshavare nytt schema? Då är det viktgt att förskolan och Västerås stad har det aktuella schemat. Detta är viktigt då ditt barn har rätt vistelsetid på förskolan.

Personalens schema är anspassad till barnens vistelsetid på förskolan. Vi har mest personal där det finns flest barn och våra öppetider är utifrån barnens schema på förskolan.

Vi är ute i alla väder varje dag och det är så spännande att se vad vi kan upptäcka tillsammans i naturen.